ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยปี 2563 โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยปี 2563 โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-15  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยปี 2563 โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี ผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีและลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย ตำบลสุขฤทัย อำเภห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (494)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (454) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (443) ประวัติหน่วยงาน.. (424) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (417) หน้าที่รับผิดชอบ.. (407) แผนผังศูนย์ฯ.. (403) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (362) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (348) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000