การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง

 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2019-03-22  |   ข่าววันที่: 2019-03-22 |  อ่าน: 233 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้าใบพายมวกเหล็ก 3 แหล่ง.. (233)  การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ.. (228) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาราจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 3 มกราคม 2563).. (157) แบนเนอร์.. (107) แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย (ปรับปรุงปี 2562).. (102) การจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามตามหลักพันธุศาสตร์.. (27) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์”.. (23) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านการประมง).. (23)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า  อ. คลองหลวง   จ. ปทุมธานี  12120