ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-14  |   ข่าววันที่: 2017-08-11 |  อ่าน: 909 ครั้ง
 

ตามที่ นางชมพูนุช สามห้วย ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงและการจัดการสาหร่ายทะเลหลังการเก็บเกี่ยว เรื่อง "การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น" ณ ศพช.เพชรบุรี และได้นำมาบรรยายให้กับบุคลากรภายใน ศพช.สมุทรสาคร และนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเป็นลำดับขั้น สู่เกษตรกรต่อไป

Previews:

      

      

ชมภาพทั้งอัลบัม


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,595)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,649) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,605) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,565) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,441) Anti IUU Fishing.. (1,336) Feed Apps.. (1,306) Aqualib Apps.. (1,242) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,217) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,158) ปลาหมอสีคางดำ.. (925) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (909) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (789) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (772) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (745) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (724) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (701) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (681) วัสดุการเกษตร.. (680) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (673)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2