ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2020-07-31  |   ข่าววันที่: 2020-07-30 |  อ่าน: 187 ครั้ง
 

ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และหากมีการใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างไม่สมเหตุผล ใช้ยาไม่ถูกกับชนิดโรคของสัตว์น้ำ หรือใช้ยาไม่ถูกวิธีจะนำมาสู่การเกิดเชื้อดื้อยาแก่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงและอันตรายเป็นอย่างมากต่อการเสียชีวิต ดังนั้น การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น โดยต้องใช้ยาที่มีการอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ รวมถึงการใช้ยาอย่างถูกวิธีตามอัตราและระยะเวลาการใช้ยาที่กำหนดในฉลากยาหรือข้อแนะนำ

ดาวน์โหลดบทความ

 

เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,819)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,889) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,790) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,671) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,561) Anti IUU Fishing.. (1,460) Feed Apps.. (1,397) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,352) Aqualib Apps.. (1,342) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,316) ปลาหมอสีคางดำ.. (1,014) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (1,013) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (942) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (907) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (849) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (842) ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก.. (788) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (769) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (760) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (749)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2