ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-17  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 1,315 ครั้ง
 

ด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง การเพาะเลี้ยงเพรียงทราย สู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีนำเสนอผลการวิจัยผลของเพรียงทรายต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ในพ่อแม่พันธุ์กุ้ง รวมถึงเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเพรียงทรายในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

ในการนี้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ให้กำหนดให้มีการเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริง ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

Previews:

      

   

ชมภาพทั้งอัลบัม


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,810)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,881) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,785) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,666) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,545) Anti IUU Fishing.. (1,456) Feed Apps.. (1,396) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,347) Aqualib Apps.. (1,338) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,315) ปลาหมอสีคางดำ.. (1,012) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (1,006) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (933) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (896) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (848) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (838) ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก.. (782) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (764) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (757) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (743)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2