วัตถุดิบอาหาร สูตรอาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

วัตถุดิบอาหาร สูตรอาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ  

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2020-03-12  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

"วัตถุดิบอาหารสูตรอาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ (แนวทางการลดต้นทุนสูตรอาหาร)"ในโครงการฝึกอบรม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ในกลุ่มเกษตรกรทำการประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ดาวน์โหลดบทความ


บทความวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม 2563

เผยแพร่ 12 มีนาคม 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,587)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,644) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,597) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,553) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,439) Anti IUU Fishing.. (1,330) Feed Apps.. (1,302) Aqualib Apps.. (1,237) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,212) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,152) ปลาหมอสีคางดำ.. (921) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (906) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (787) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (767) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (742) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (721) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (697) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (677) วัสดุการเกษตร.. (675) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (666)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2