ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก 

ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-20  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 356 ครั้ง
 

เอกสารและขั้นตอนการขอรับบริการสุ่ม-ตรวจโรคสัตว์น้ำเพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภคไปประเทศออสเตรเลีย

1.Flow Chart สำหรับผู้ประกอบการ

2. เอกสารแนบ 1 แบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างตรวจไวรัสส่งออกออสเตรเลีย

3. อธิบายแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างตรวจไวรัสส่งออกออสเตรเลีย

4. เอกสารแนบ 2-ุ6 Pre export testing to Australia ฉบับผู้ประกอบการ

5. เอกสารแนบ 7 Pre export testing to Australia ฉบับผู้ประกอบการ

 

การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา

1.การขอ HC สำหรับการบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา

2. Flow chart การขอ HC สำหรับการบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา

3. ระเบียบกรมประมง-การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับส่งออกสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปประเทศแคนาดา พ.ศ. 2556

 

เอกสารและขั้นตอนการขอรับบริการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งตรวจโรค

เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี

1. ภาคผนวก 1-11 รายละเอียดสำหรับผู้ประกอบการ

2. ภาคผนวก 12-13 แบบคำขอรับบริการสุ่มฯ

3. เอกสารแนบ 3 Heating Condition of shrimp for exemption of HC สำหรับผู้ประกอบการ

4. เอกสารแนบ 4 Processing conditions of oyster for exemption of HC สำหรับผู้ประกอบการ

5. เอกสารแนบ 5 Heating Condition of abalone for exemption of HC สำหรับผู้ประกอบการ

6. กุ้งจากฟาร์มที่อยู่ใบัญชีรายชื่อของกรมประมง <คลิกเพื่อเปิด> ให้ส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงในพื้นที่ (ตามภาคผนวก 6) กรณีกุ้งมาจากฟาร์มที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของกรมประมงให้ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลวิเคราะห์ (ตามภาคผนวก 7)

7. สำหรับการขอรับบริการสุ่มตัวอย่างโดย ศพช.สมุทรสาคร <โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม>

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (2,180)  ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,382) ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (1,306) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,282) โปรตีนสกิมเมอร์.. (1,266) Anti IUU Fishing.. (1,098) Feed Apps.. (1,063) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,034) Aqualib Apps.. (954) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (804) ปลาหมอสีคางดำ.. (774) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (753) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (683) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เรื่องรับสมัครบุคคลอัตราจ้างเหมา.. (615) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (609) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (596) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 3 รายการ.. (581) วัสดุการเกษตร.. (577) ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560.. (573) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (564)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2