ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก 

ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก

 เผยเเพร่: 2019-02-20  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 1,036 ครั้ง
 

เอกสารและขั้นตอนการขอรับบริการสุ่ม-ตรวจโรคสัตว์น้ำเพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภคไปประเทศออสเตรเลีย

1.Flow Chart สำหรับผู้ประกอบการ

2. เอกสารแนบ 1 แบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างตรวจไวรัสส่งออกออสเตรเลีย

3. อธิบายแบบคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างตรวจไวรัสส่งออกออสเตรเลีย

4. เอกสารแนบ 2-ุ6 Pre export testing to Australia ฉบับผู้ประกอบการ

5. เอกสารแนบ 7 Pre export testing to Australia ฉบับผู้ประกอบการ

 

การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา

1.การขอ HC สำหรับการบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา

2. Flow chart การขอ HC สำหรับการบริโภคเพื่อส่งออกไปประเทศแคนาดา

3. ระเบียบกรมประมง-การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับส่งออกสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปประเทศแคนาดา พ.ศ. 2556

 

เอกสารและขั้นตอนการขอรับบริการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งตรวจโรค

เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี

1. ภาคผนวก 1-11 รายละเอียดสำหรับผู้ประกอบการ

2. ภาคผนวก 12-13 แบบคำขอรับบริการสุ่มฯ

3. เอกสารแนบ 3 Heating Condition of shrimp for exemption of HC สำหรับผู้ประกอบการ

4. เอกสารแนบ 4 Processing conditions of oyster for exemption of HC สำหรับผู้ประกอบการ

5. เอกสารแนบ 5 Heating Condition of abalone for exemption of HC สำหรับผู้ประกอบการ

6. กุ้งจากฟาร์มที่อยู่ใบัญชีรายชื่อของกรมประมง <คลิกเพื่อเปิด> ให้ส่งตัวอย่างตรวจที่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงในพื้นที่ (ตามภาคผนวก 6) กรณีกุ้งมาจากฟาร์มที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของกรมประมงให้ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ภายนอกที่กรมประมงยอมรับผลวิเคราะห์ (ตามภาคผนวก 7)

7. สำหรับการขอรับบริการสุ่มตัวอย่างโดย ศพช.สมุทรสาคร <โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม>

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (3,124)  ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร.. (2,277) โปรตีนสกิมเมอร์.. (2,111) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.. (1,809) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,751) การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ.. (1,691) Anti IUU Fishing.. (1,632) Feed Apps.. (1,556) Aqualib Apps.. (1,550) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเพรียงทราย ณ ศพช.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560.. (1,494) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (1,320) การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน.. (1,291) ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ.. (1,168) ศพช.สมุทรสาคร จัดอบรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ.. (1,156) ปลาหมอสีคางดำ.. (1,121) ตรวจโรคสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก.. (1,036) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร).. (961) ศพช.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ศพช.เพชรบุรี.. (936) ศพช.สมุทรสาคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต.. (889) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก.. (876)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สมุทรสาคร

     127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2