ส่งมอบความสุขปีใหม่จากใจกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี2564

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

ส่งมอบความสุขปีใหม่จากใจกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี2564 

โฆษณาประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-02  |   ข่าววันที่: 2020-12-29 |  อ่าน: 46 ครั้ง
 

สัปดาห์แห่งการส่งมอบความสุขปีใหม่จากใจกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประกอบด้วย

1) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

2) พิพิธภัณฑ์ปลาบึก จ.พะเยา

3) อาคารแสดงพันธุ์ปลา จ.นครสวรรค์

4) สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน จ.สกลนคร

5) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 ตามโครงการ

"ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 "

ติดต่อสอบถามข้อมูลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ (ส่วนกลาง)

กรมประมง เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร 02 940 6543

 

- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา หรือพิพิธภัณฑ์ปลาบึก (ศปจ. พะเยา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

โทร. 054 431 251, 054 480 266

 

- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด หรืออาคารแสดงพันธุ์ปลา (ศปจ. นครสวรรค์)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ 31 ม.1 ต.แควใหญ่

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โทร. 056 274 501-3

 

- สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน (ศปจ. สกลนคร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

โทร. 042 711 447

 

- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ศปจ.ลพบุรี)

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

โทร.036 510 520-1

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (372)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (311) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (286) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (273) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (255) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (242) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (228) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (226) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (225) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (193) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (191) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (188) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (186) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (182) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (177) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (175) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (173) รับเด็กนักเรียนชายจากศูนย์ตัรบีตุล์.. (168) การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ.. (160) ประวัติและความเป็นมา.. (159)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900