โฆษณาประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (433)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (361) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (317) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (298) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (294) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (266) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (259) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (258) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (254) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (220) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (219) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (214) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (212) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (211) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (206) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (205) วัตถุประสงค์.. (197) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (196) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดประกาศรับสมัครพนักงาน.. (195) ประวัติและความเป็นมา.. (194)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900