วัตถุประสงค์

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

วัตถุประสงค์ 

ข้อมูลการให้บริการ

 เผยเเพร่: 2020-09-22  |   ข่าววันที่: 2020-09-22 |  อ่าน: 198 ครั้ง
 

                  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับชีวประวัติและพฤติกรรมของปลาน้ำจืด และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างสรรค์ และปลูกฝังนิสัยให้รู้จักรักและหวงแหนในชลสมบัติที่มีอยู่ อันจะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำจืดท้องถิ่นในประเทศไทย ชนิดที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดที่เป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศรวมทั้งพันธุ์ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับแนะแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นที่ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการเกี่ยวปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ และยังเป็นประโยชน์สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับชีวประวัติและพฤติกรรมของปลาน้ำจืด และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างสรรค์ และปลูกฝังนิสัยให้รู้จักรักและหวงแหนในชลสมบัติที่มีอยู่ อันจะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำจืดท้องถิ่นในประเทศไทย ชนิดที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และชนิดที่เป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศรวมทั้งพันธุ์ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับแนะแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นที่ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการเกี่ยวปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ และยังเป็นประโยชน์สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม.. (433)  รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอมาตยกุล.. (361) ส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2563.. (318) ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2563.. (298) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (294) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย.. (266) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนจินดานุกูล.. (260) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (258) รับนักเรียนจากโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา.. (254) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนทับทอง .. (221) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่.. (220) รับเด็กนักเรียนจากอนุบาลนวพัฒน์วิทยา.. (214) รับเด็กนักเรียนหญิงจากศูนย์ตัรบิตุล์.. (212) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา.. (211) รับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ.. (207) รับเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์นนทบุรี.. (206) การจัดแสดงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ.. (198) วัตถุประสงค์.. (198) ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลบันลือทรัพย์ นนทบุรี.. (196) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดประกาศรับสมัครพนักงาน.. (195)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด

     สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน  เกษตรกลาง  บางเขน  กรุงเทพฯ  10900