ออกตรวจควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายภายหลังฤดูน้ำหลากในลำน้ำชี

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ออกตรวจควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายภายหลังฤดูน้ำหลากในลำน้ำชี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำตะคอง 03 และลำตะคอง 04 ทำการออกตรวจควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายภายหลังฤดูน้ำหลากใน   ลำน้ำชี  พื้นที่คลอบคลุม รอยต่อ 2 จังหวัด คือ 1.อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  2.อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินเข้ารื้อถอนเครื่องมือผิดกฎหมายดังนี้ ลอบพับได้(ไอ้โง่) จำนวน18 ชุด บริเวณ บ้านโนนฟักทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  ได้นำของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ (จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันระดับน้ำชียังมีระดับสูงจึงยังไม่ใช้เครื่องมือโพงพางและชาวประมงเริ่มนิยมใช้ลอบพับเพิ่มขึ้นเนื่องจากหาซื้อง่าย สะดวกและเก็บได้ไวครับ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทานติดบึงละหาน ต...  271   ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณคลองสาธารณะ ตำบลจอหอ อำ...  160  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (คัดเลือกคณะกรรมการฯ) กลุ่...  134  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  131  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กลุ่มชาวประมงลำตะคอง บ้านท...  124  ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลา...  104  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  93  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณแม่น้ำชี ตำบลหนองบัวระเ...  82  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ บ้านดอ...  82  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ