ออกตรวจควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายภายหลังฤดูน้ำหลากในลำน้ำชี

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ออกตรวจควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายภายหลังฤดูน้ำหลากในลำน้ำชี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำตะคอง 03 และลำตะคอง 04 ทำการออกตรวจควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายภายหลังฤดูน้ำหลากใน ลำน้ำชี  พื้นที่คลอบคลุม รอยต่อ 2 จังหวัด คือ 1.อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา       2.อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินเข้ารื้อถอนเครื่องมือผิดกฎหมายดังนี้ โพงพาง จำนวน 3 ปาก บริเวณ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้นำของกลางดังกล่าวส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่(จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันระดับน้ำชียังมีระดับสูงจึงยังไม่ใช้เครื่องมือโพงพางและชาวประมงเริ่มนิยมใช้ลอบพับเพิ่มขึ้นเนื่องจากหาซื้อง่าย สะดวกและเก็บได้ไวครับ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทานติดบึงละหาน ต...  291   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  161  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต.กุดตุ...  145  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  140  ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลา...  130  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  120  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  110  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน...  107   ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทาน  ต.หนองหลัก...  105  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ