นายชูศักดิ์ จงงาม

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา
    


นางมณีรัตน์ มาตหนองจอก

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวกรณิกา กองงูเหลือม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายภูริน ปลื้มจิตต์

พนักงานพัสดุ
(ส 4)
    
นายบุญส่ง กิ่งวงษา

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายอนุพงษ์ รัตนพิทักษ์

นายท้ายเรือ
(ส 2)
    


นายกีรติ ยุทธวีระวงศ์

นักวิชาการประมง
    
นายบุญศรี โคสารคุณ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายสุนทร พันธ์งาม

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(ชั้น 1)
    
นายธัญญา จรทะผา

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์
(ชั้น 1)
    
นายสุบรรณ์ เจียมจิตร

กะลาสี
    
นางกุสุมาน ส่งสุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางนฤมล ภมรมานพ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางศุทนุช จรทะผา

พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ