กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่แม่น้ำชี อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่แม่น้ำชี อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันอกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมง ตาม
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
          ผลการปฏิบัติงาน ตรวจพบเครื่องมือประมงประเภท โพงพาง จำนวน 4 ปาก และลี่ จำนวน 4 ปากลักลอบทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่แม่น้ำชี ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จึงทำการรื้อถอนเครื่องมือดังกล่าวและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน สภ.หนองบัวระเหว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับ...  175   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงา...  162  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับสั...  147  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในช่วงฤดูส...  130   วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว ...  129   วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน...  128  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับส...  122  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับส...  120  วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับผู้ช่ว...  115  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในช่วง...  115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ