กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่บึงละหาน จัหวัดชัยภูมิ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่บึงละหาน จัหวัดชัยภูมิ   วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันอกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา) ร่วมกับ ชปพ.ประมงบึงละหาน ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมง พื้นที่บึงละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
          ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบการกระทำผิด พรก.การประมงฯ และร่วมกับ ชปพ. เข้าตรวจการทำการประมงในพื้นที่บึงละหาน พร้อมสอบถามสภาวะการทำประมง ของชาวประมงในพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทานติดบึงละหาน ต...  210   โครงการฝึกอบรม "ยุวประมง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   172  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณคลองสาธารณะ ตำบลจอหอ อำ...  120  ออกปฏิบัติงานควบคุมเผ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย   118  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (คัดเลือกคณะกรรมการฯ) กลุ่...  108  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย   107  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กลุ่มชาวประมงลำตะคอง บ้านท...  103  ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนปร...  102  วันพ่อ 5 ธันวาคม   87  ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง    72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ