กิจกรรมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

กิจกรรมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |   ข่าววันที่: 2020-08-10 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ออกปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

        ผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามสภาวะการทำประมงในอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชรและพบว่าปริมาณน้ำยังมีน้อย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการการ     ทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ แก่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (735)  วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (184) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (183) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (179) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (169) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (159) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (158) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (157) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (156) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (146) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (144) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (143) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (140) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (139) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (136) ฝึกอบรม .. (136) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (134) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา).. (127) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (124) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130