กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-10  |   ข่าววันที่: 2020-08-08 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปรามปราบประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในช่วงฤดสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สอบถามสถาวะการทำประมงและประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (735)  "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (185) วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (184) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (179) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (171) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (161) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (158) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (157) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (156) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (146) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (144) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (143) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (141) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (139) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (136) ฝึกอบรม .. (136) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (134) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา).. (127) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (124) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130