เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าเสรี ติดตามความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง Fisherman Shop

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี


เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าเสรี ติดตามความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง Fisherman Shop วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 นางอรัญญา อัศวอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมการประชุมกับกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าเสรี  โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมประมง และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ติดตามความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง Fisherman Shop ที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566” ด้วยการจำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาจากพี่น้องชาวประมงและเกษตรกร เพื่อร่วมส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน...  81   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ...  71  เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ถอดรหัสการเลี้ยงกุ้ง ครั้งที่ 1    68  เอกสารวิชาการ ผลของอาหารสำเร็จรูปกึ่งเปียกและเพรียงทรายต่อการออกไข่นอกกระดองและ ...  63  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย 12 ชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ฟื้นฟู อนุรักษณ์ พันธุ์ปลาไทยใ...  44  เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก...  34  ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน OCPB CONNECT ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    32  ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งข...  25  เรื่อง การเพาะและอนุบาลปูแสมแบบมหมวล   25  ผลของความหนาแน่นและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตรา...  24


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160    cfsuratthani@gmail.com   077255288   077255288   แฟนเพจ