กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย 12 ชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ฟื้นฟู อนุรักษณ์ พันธุ์ปลาไทยในบึงขุนทะเลอย่างยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี


กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย 12 ชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ฟื้นฟู อนุรักษณ์ พันธุ์ปลาไทยในบึงขุนทะเลอย่างยั่งยืน วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 นางอรัญญา อัศวอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย 12 ชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ฟื้นฟู อนุรักษณ์ พันธุ์ปลาไทยในบึงขุนทะเลอย่างยั่งยืน โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงพื้นบ้านบึงขุนทะเล และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบล     ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยชนิดพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลากดเหลือง ปลากระแห ปลากาดำ ปลาแก้มช้ำ ปลาแขยงนวล ปลาเค้าดำ ปลาจีด ปลาชะโอน ปลาแดง ปลาตะเพียนทอง ปลาบ้า และปลาสร้อยลูกกล้วย เพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร สัตว์น้ำท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงให้มีอาชีพที่มั่นคงต่อไป ณ  บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน...  81   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ...  71  เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ถอดรหัสการเลี้ยงกุ้ง ครั้งที่ 1    68  เอกสารวิชาการ ผลของอาหารสำเร็จรูปกึ่งเปียกและเพรียงทรายต่อการออกไข่นอกกระดองและ ...  63  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย 12 ชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ฟื้นฟู อนุรักษณ์ พันธุ์ปลาไทยใ...  44  เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ก...  33  ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน OCPB CONNECT ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    32  เรื่อง การเพาะและอนุบาลปูแสมแบบมหมวล   25  ผลของความหนาแน่นและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตรา...  24  ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งข...  24


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160    cfsuratthani@gmail.com   077255288   077255288   แฟนเพจ