เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทาประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC (ใน ๑๒ ไมล์)

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทาประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC (ใน ๑๒ ไมล์)  

กิจกรรมควบคุมการทำการประมง

 เผยเเพร่: 2020-09-28  |   ข่าววันที่: 2020-09-27 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

            ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) โดย จ.อ.เอกรัชต์ วีระศิริ เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯ ๒๑๘ ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย .กิจกรรมควบคุมการประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC (ใน ๑๒ ไมล์) ในพื้นที่ จ.ระยอง (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (597)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (590) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (545) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (497) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (476) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (471) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (452) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (382) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (362) แบนเนอร์.. (356) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC (ใน ๑๒ ไมล์).. (345) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (344) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (343) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (331) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (318) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1(ระยอง)ร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านคลองลาวน เพื่อประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมของชุมชน.. (315) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (296) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (294) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (288) คู่มือประมงพาณิชย์.. (288)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160