งานชุมชนสัมพันธ์ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

งานชุมชนสัมพันธ์ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2020-08-06  |   ข่าววันที่: 2020-08-06 |  อ่าน: 82 ครั้ง
 

            วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต ๑ (ระยอง) มอบหมายให้นางสาวพรรณวดี มุศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชมชนประมง จังหวัดระยองมีชุมชนประมงได้รับการสนับสนุน งบประมาณ จำนวน 12 ชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็กท่าตอมะพร้าว ได้รับงบประมาณ ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงการจับสัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือทำการประมงและเรือประมง ผลการติดตาม  กลุ่มประมงเรือเล็กท่าตอมะพร้าว ทำการก่อสร้างโรงซ่อมแซมเรือประมงและเครื่องมือประมง โดยดำเนินการยกเสาโรงซ่อม เทคาน ซึ่งการดำเนินงานอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มประมงลงแรงร่วมมือก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ในกลุ่มประมง (รายละเอียด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (436)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (379) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (247) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (243) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (239) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (230) แบนเนอร์.. (214) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (204) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (200) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (198) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (186) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (186) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (177) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (176) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (174) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (174) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (167) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (166) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (156) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (152)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160