ศุนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ดำเนินการบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

ศุนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ดำเนินการบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-07-29 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 

            งานบำรุงรักษาเรือตรวจประมงทะเล ศุนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) และทีมช่างผู้ชำนาญงานเดินทางจากกองตรวจการ กรมประมง ถึง ศปท.เขต 1(ระยอง) จังหวัดระยอง พร้อมนำเครื่องมือพิเศษดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องยนต์ส่วนหางของเรือตรวจฯ 204 และเรือตรวจฯ 218 โดยการเปลี่ยนชุดซีลและลูกปืนเพลานอนและเพลาตั้ง(เรือฯ204) รวมถึงเปลี่ยนซีลหัวเพลาตั้ง(เรือฯ218)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (500)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (471) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (380) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (331) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (322) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (291) แบนเนอร์.. (282) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (264) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (263) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (261) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (252) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (245) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (235) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (235) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (230) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (226) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (219) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (215) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (213) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1(ระยอง)ร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านคลองลาวน เพื่อประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมของชุมชน.. (212)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160