ประชุมประจำเดือน ศูนย์ป้องกันและปราบปราบทะเลเขต1 (ระยอง) ครั้งที่ 4/2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

ประชุมประจำเดือน ศูนย์ป้องกันและปราบปราบทะเลเขต1 (ระยอง) ครั้งที่ 4/2563 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2020-07-22  |   ข่าววันที่: 2020-07-22 |  อ่าน: 73 ครั้ง
 

             วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายอนันต์  หมานมานะ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)    กองตรวจการประมง  กรมประมง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ครั้งที่ 4/2563  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากกองตรวจการประมง จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และรับทราบแผน/ผล/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆภายในศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (437)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (386) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (249) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (244) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (243) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (232) แบนเนอร์.. (216) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (205) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (203) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (201) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (188) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (187) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (181) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (180) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (179) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (175) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (168) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (168) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (158) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160