ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ร่วมโครงการ "รณรงค์ประมงปลอดภัย"

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ร่วมโครงการ "รณรงค์ประมงปลอดภัย" 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-02 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

            ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563  นายอนันต์  หมานมานะ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)  พร้อมนายนพรุจ  วิญญูวิมล  นักเดินเรือปฏิบัติการ  นางสาวพรรณวดี  มุศิริ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์  เข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ทำประมงปลอดภัย"  ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ดำเนินงานอยู่  ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่พบกลุ่มประมงรอบพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย การประกาศเขตอนุรักษ์ การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการพัฒนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มประมงในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านฉาง 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (434)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (377) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (246) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (238) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (238) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (230) แบนเนอร์.. (214) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (203) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (198) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (198) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (186) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (185) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (177) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (174) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (173) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (172) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (167) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (166) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (156) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160