นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ตรวจเยี่ยมและมอบขวัญกำลังใจให้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-23 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563

นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) นายอัครินทร์ เสนาะคำ หัวหน้างานป้องกันและปราบปราม นางนัทธมน แสงประดับ หัวหน้างานธุรการ  จ่าเอกเอกรัชต์ วีระศิริ หัวหน้างานสื่อสาร นายวัทธิกร ชูพงษ์ หัวหน้างานซ่อมบำรุง นางสาวนิศรา โรงมิตร ตัวแทนงานชุมชนสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ในการตรวจราชการถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคของหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด พร้อมมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และมอบขวัญกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตราด 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (434)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (377) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (246) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (238) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (238) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (230) แบนเนอร์.. (214) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (203) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (198) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (198) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (186) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (185) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (177) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (174) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (173) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (172) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (167) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (166) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (156) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (151)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160