ประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ครั้งที่ 3/2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

ประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ครั้งที่ 3/2563 

กิจกรรมอื่นๆ

 เผยเเพร่: 2020-06-01  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 

            วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  นายอนันต์  หมานมานะ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)  กองตรวจการประมง  กรมประมง เป็นประธานในการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ครั้งที่ 3/2563  เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากกองตรวจการประมง จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และรับทราบแผน/ผล/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆภายในศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบเสื้อยืดเพื่อใช้ในกิจกรรมออกกำลังกายของศูนย์แก่ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกท่านด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานในสังกัด.. (460)  หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (409) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (278) การขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2563 - 2564.. (275) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (275) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.. (251) แบนเนอร์.. (236) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (224) เรือตรวจประมง 218 เฝ้าติดตามเรือประมงสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย.. (219) ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ).. (214) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย.. (205) เรือตรวจประมงทะเล 1001(สมุย) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (204) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (203) เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (197) เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (192) เรือตรวจประมงทะเล 204 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (188) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อต้าน โรคไข้หวัด covid - 19.. (187) เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. (183) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.. (173) เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. (168)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160