ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ต้อนรับคณะทำงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ จากกองตรวจการประมง กรมประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง


ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ต้อนรับคณะทำงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ จากกองตรวจการประมง กรมประมง             วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดยนายวิระ จิตรสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ รับการเยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง และร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ชุมชนประมงพื้นบ้านหนองแฟบ จากกองตรวจการประมง กรมประมง

            กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลสำคัญๆ ต่างๆ อาทิ รางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๑ (ระดับดี) สถาบันเกษตรกรดีเด่น กลุ่มเกษตรทำการประมง ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเ...  103   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   78  เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่...  67  เรือตรวจประมงทะเล 205 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่...  62  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกำ...  62  เรือตรวจประมงทะเล 701 ออกปฏิบัติงานบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงเพื่อจัดการปัญหาแรงง...  61  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒ...  60  ศปท.ระยอง ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลสอง...  59  ตรวจสอบเรือประมงสุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย   54  เรือตรวจประมงทะเล 213 ออกปฏิบัติงานควบคุมทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่งและตรวจยึดล...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160    rayong_hq@hotmail.com   038-652-138   038-652-139   แฟนเพจ