ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


             วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐น. นายเอกรัชต์  วีระศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน  นางนัทธมน  แสงประดับ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง)ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวน ๘ ชุมชนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงให้ดำเนินกิจกรรมด้านการประมงและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จ.ระยอง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาต่างๆและรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากโครงการที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเ...  119   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   94  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกำ...  80  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม...  80  ศปท.ระยอง ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลสอง...  76  ตรวจสอบเรือประมงสุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย   64  เรือตรวจประมงทะเล 213 ออกปฏิบัติงานควบคุมทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่งและตรวจยึดล...  62  เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่...  58  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองสนับสนุนภารกิจและเข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเล...  57  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะตรวจสอบหลักเกณ...  53


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160    rayong_hq@hotmail.com   038-652-138   038-652-139   แฟนเพจ