ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาอาชีพประมง กลุ่มประมงเรือเล็ก จ.ระยอง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาอาชีพประมง กลุ่มประมงเรือเล็ก จ.ระยอง             วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง โดย นายเอกรัชต์ วีระศิริ จพง.ประมงชำนาญงาน ว่าที่ร .ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง จพง.สื่อสารปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาอาชีพประมง กลุ่มประมงเรือเล็ก จ.ระยอง สนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

๑) สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยวัสดุธรรมชาติ ซั้งกอ กับกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหินขาว หาดแม่รำพึง

๒) ร่วมกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทำการประมงและเรือประมง (เทรลเลอร์ลากเรือ/แท่นกว้าน) แก่กลุ่มประมงเรือเล็กศาลาเขียว

๓) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน กับชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านลูกน้ำเค็มก้นปึก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

            พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ห้ามจับปูไข่นอกกระดอง/การนำพาหรือใช้แรงงานต่างด้าวทำการประมง) สอบถามสภาพการทำการประมงในพื้นที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการทำงานครั้งต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเ...  123   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   97  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม...  89  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกำ...  83  ศปท.ระยอง ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลสอง...  77  ตรวจสอบเรือประมงสุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย   68  เรือตรวจประมงทะเล 213 ออกปฏิบัติงานควบคุมทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่งและตรวจยึดล...  65  เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่...  59  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองสนับสนุนภารกิจและเข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเล...  59  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะตรวจสอบหลักเกณ...  56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160    rayong_hq@hotmail.com   038-652-138   038-652-139   แฟนเพจ