ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมกิจกรรมวางซั้งกอชุมชนหาดแม่รำพึงและชุมชนบางกระเฌอ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมกิจกรรมวางซั้งกอชุมชนหาดแม่รำพึงและชุมชนบางกระเฌอ            วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายเอกรัชต์  วีระศิริ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ธนาคม จันทร์แสงทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง รวม 5 นาย  ร่วมกับประธานและสมาชิกกลุ่มประมงบางกะเฌอ และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง   ดำเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ซั้งกอ) จำนวน ๑๕๐ กอ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็ก และเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในทะเล?สร้างความสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวระยอง เพื่อให้ชาวประมงใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเ...  123   ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ   97  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม...  89  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกำ...  83  ศปท.ระยอง ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลสอง...  77  ตรวจสอบเรือประมงสุ่มเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย   68  เรือตรวจประมงทะเล 213 ออกปฏิบัติงานควบคุมทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่งและตรวจยึดล...  65  เรือตรวจประมงทะเล 218 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่...  59  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองสนับสนุนภารกิจและเข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ทะเล...  59  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เข้าร่วมประชุมคณะตรวจสอบหลักเกณ...  56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2  หมู่ 2  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21160    rayong_hq@hotmail.com   038-652-138   038-652-139   แฟนเพจ