ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ำประจำถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ำประจำถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ำประจำถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ..คลิก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ได้ดำเนินงานโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ำประจำถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – กรมประมง) บริเวณตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้ดำเนินการสำรวจฯ จำนวน 3 ครั้ง มีพันธุ์สัตว์น้ำที่สำรวจพบ จำนวน 10 ชนิด 287 ตัว ได้แก่ ปลาค้างคาว 84 ตัว ปลาค้อ 65 ตัว ปลาน้ำหมึก 12 ตัว ปลามอน 15 ตัว ปลาก้าง 11 ตัว ปลาซิวใบไผ่ 63 ตัว ปลาบู่แคระ 15 ตัว กุ้งลำธาร 12 ตัว ปูลำธาร 7 ตัว และกบเปอะ 3 ตัว และจัดทำจุดเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวงและสัตว์น้ำประจำถิ่น จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น คืนแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ จำนวน 3,000 ตัว ได้แก่ ปลาแก้มช้ำ 2,500 ตัว และปลาก้าง 500 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

    รายละเอียด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) กรมประมง ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    email  dof.royalfish@gmail.com  โทรศัพท์ 02 558 0217 สายภายใน 14707  FAX 02 558 0217
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6