วันที่  24  มิถุนายน  2563 เข้าให้คำแนะนำ และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อการทำปุ๋ยหมักในบ่อปลา การเลี้ยงปลากินพืชและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ครั้งที่ 2 แก่เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  32  ราย  ในเขตพื้นที่ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่  24  มิถุนายน  2563 เข้าให้คำแนะนำ และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อการทำปุ๋ยหมักในบ่อปลา การเลี้ยงปลากินพืชและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ครั้งที่ 2 แก่เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  32  ราย  ในเขตพื้นที่ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 

วันที่  24  มิถุนายน  2563  นางสาววรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางจารุกร  มีพร้อม  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี  และประมงอำเภอกบินทร์บุรี  เข้าให้คำแนะนำ และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อการทำปุ๋ยหมักในบ่อปลา การเลี้ยงปลากินพืชและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ครั้งที่ 2 แก่เกษตรกรในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  32  ราย  ในเขตพื้นที่ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com