วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เข้าสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง)  อำเภอกบินทร์บุรี  จำนวน  56  ราย  ณ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เข้าสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง)  อำเภอกบินทร์บุรี  จำนวน  56  ราย  ณ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-26 |  อ่าน: 278 ครั้ง
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  นางสาววรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  มอบหมายให้ นายสันติ  เรืองฉ่าง  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง และ นายมนตรี  อาปามะเก  ตำแหน่ง นักวิชาการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี เข้าสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง)  อำเภอกบินทร์บุรี  จำนวน  56  ราย  รายละ 1,000 ตัว  ณ  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com