วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. แม่น้ำพระปรง(จุดก่อนบรรจบ กับแควหนุมาน) 2. แม่น้ำแควหนุมาน (หน้ามูลนิธิพุทธสัจจะธรรมกบินทร์บุรี) 3. แม่น้ำบางประกง (หน้าการประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี) และ 4. แม่น้ำพระปรง (หน้าวัดสิกขวัฒนาราม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. แม่น้ำพระปรง(จุดก่อนบรรจบ กับแควหนุมาน) 2. แม่น้ำแควหนุมาน (หน้ามูลนิธิพุทธสัจจะธรรมกบินทร์บุรี) 3. แม่น้ำบางประกง (หน้าการประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี) และ 4. แม่น้ำพระปรง (หน้าวัดสิกขวัฒนาราม) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 339 ครั้ง
 

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2563  นางสาววรรณดา  พิพัฒน์เจริญชัย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  มอบหมายให้  นางจารุกร  มีพร้อม  ตำแหน่ง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. แม่น้ำพระปรง(จุดก่อนบรรจบ กับแควหนุมาน) 2. แม่น้ำแควหนุมาน (หน้ามูลนิธิพุทธสัจจะธรรมกบินทร์บุรี) 3. แม่น้ำบางประกง (หน้าการประปาส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี) และ 4. แม่น้ำพระปรง (หน้าวัดสิกขวัฒนาราม)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com