วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๗ (ชลบุรี) เข้าดำเนินการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๗ (ชลบุรี) เข้าดำเนินการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |   ข่าววันที่: 2020-02-11 |  อ่าน: 200 ครั้ง
 

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๗ (ชลบุรี)  เข้าดำเนินการตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงน้ำที่ดี  GAP  ปีงบประมาณ  2563  ของหน่วยงานในสังกัด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com