การรับมือสถานการณ์อุทกภัย ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

การรับมือสถานการณ์อุทกภัย ด้านการประมง ผลกระทบสัตว์น้ำที่พบบ่อยในฤดูฝน

        ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2565 ซึ่งในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ส่งผลให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ ยอมรับการเกิดโรคง่าย หรือตายอย่างฉับพลันได้ โดยโรคที่มักเกิดในฤดูฝน ได้แก่

1.โรคที่เกิดจากปรสิต

อาการ  ซึม ว่ายน้ำทุรนทุราย ลอยตัวผิวน้ำ ขับเมือกมาก มีแผลเลือดออก

การรักษา  ใช้ฟอร์มาลีน 25 – 50 มิลลิเมตรต่อน้ำ 1 ตัน แช่และเปลี่ยนถ่ายน้ำ โดยทำซ้ำ 2 – 3 ครั้ง หรือด่างทับทิม 1 – 2 กรัมต่อน้ำ 1 ตัน

2.โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย

อาการ  ไม่กินอาหาร ซึม มีแผลตามลำตัว ตกเลือดที่ลำตัวและครีบ ตัวด่างขาวที่ลำตัว สีซีดหรือเข้มผิดปกติ ทยอยตาย

การรักษา  นำปลาไปตรวจวินิจฉัยโรค ก่อนนำยาที่มีทะเบียนไปใช้รักษา

3.โรคไวรัส

อาการ  สีตัวเข้มหรือซีดผิดปกติ ว่ายน้ำผิดปกติ มีแผลตามลำตัว อัตราการตายสูง

การรักษา  โรคไวรัสในปลายังไม่มีทางรักษา

4.โรคน๊อคน้ำ

อาการ  ปลาจะลอยหัว เปิด – ปิดกะพุ้งแก้มเร็ว ภาวะออกซิเจนหรือตะกอนในน้ำทำให้การแลกเปลี่ยนของเหงือกลดลง อาจทำให้ปลาตายอย่างกะทันหัน

การรักษา  ไม่มีทางรักษาแต่เฝ้าระวังและป้องกันได้

 

วิธีป้องกันและเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ

       1.วางแผนการลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับจำหน่ายได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

       2.ควรคัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

       3.ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมหรือน้อยกว่าปกติ เพื่อลดความสูญเสียจากคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

       4.เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี มีทะเบียน และให้อาหารสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสม เสริมสารอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

       5.วางแผนจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยง เช่น ในกรณีอากาศปิดควรเปิดเครื่องตีน้ำช่วยเพิ่มออกซิเจน

       6.ระหว่างเลี้ยงควรทำความสะอาดพื้นบ่อ กรณีที่เลี้ยงในกระชังให้ทำความสะอาดกระชังอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ เศษอาหาร มูลของเสีย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อโรค

      7.ควรหมั่นสังเกตสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ กรณีสัตว์น้ำป่วยตายให้รีบกำจัดโดยฝังหรือเผา ไม่ควรทิ้งสัตว์น้ำป่วยไว้ในบ่อ เนื่องจากจะทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

      8.กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรหมั่นดูแลความคงทนแข็งแรงของกระชัง และกระชังควรมีระยะห่างกันพอสมควร เพื่อให้น้ำหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ 4 ก.พ. 2565   121   ตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี GAP   106  สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำและรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกร...  101  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ วันที่ 27 เม.ย. 2565   99  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  93  กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 เมษายน ...  71  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 5 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65   67  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน...  65  การรับมือสถานการณ์อุทกภัย ด้านการประมง   62  โครงการผลิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 26 พ.ค. 2565   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ