ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน วันที่ 11-12 พ.ค. 65

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน วันที่ 11-12 พ.ค. 65 วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางจารุกร มีพร้อม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายปริณ อัตตะสาระ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายบุญสม สุทธิประภา นักวิชาการประมง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ ประมงจังหวัดปราจีนบุรี และนางธิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และคณะเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว ในเขต ต.บางพลวง และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวปนกุ้งก้ามกราม ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้และเก็บข้อมูลการใช้ยาในสัตว์น้ำ ร่วมรับฟังประเด็นปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ส่งเสริมการใช้งานระบบ APD และประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน และการปฏิบัติตามมาตรฐานจีเอพี มกษ.7436 - 2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทำเนียบผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   101   กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ 4 ก.พ. 2565   99  สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำและรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกร...  85  ตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี GAP   84  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  72  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ วันที่ 27 เม.ย. 2565   58  กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 เมษายน ...  48  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน...  45  การรับมือสถานการณ์อุทกภัย ด้านการประมง   35  โครงการผลิตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา 26 พ.ค. 2565   25


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ