ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

กรมประมงมีโครงการดีๆ มานำเสนอค่ะ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลให้มีแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลทั้งในรูปแบบกิจกรรมลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือกิจกรรมลดต้นทุนแฝงด้านการเลี้ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของไทย

โดยคุณสมบัติเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้

?? ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่จดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)

?? เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร ต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสถาบันที่สังกัด

กรณีเป็นเกษตรกรอิสระให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่เป็นผู้รับรองได้

?? เป็นลูกค้าปกติของธกส. หรือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ธกส.สอบสวนและขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าได้ (ธกส.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม)

?? สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี 037-452590 ในวันและเวลาราชการ นะคะ

** อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งใน link https://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/176/111729 นะคะ

** หรือเข้าไลน์กลุ่มเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

     ได้ที่ ??LINE@ “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj) หรือ scan Qr Code

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล #เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล #เกษตรกรไทย #ชายฝั่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565   102   จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   88  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   65  ปล่อยพันสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย วันที่ 18 พ.ย. 2565   39  รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566   39  รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566   30  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง)   24  วิธีการค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   20  การประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม...  20  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย    15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ