ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-20  |   ข่าววันที่: 2021-07-20 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

เรียน เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

กรมประมงมีโครงการดีๆ มานำเสนอค่ะ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลให้มีแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลทั้งในรูปแบบกิจกรรมลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือกิจกรรมลดต้นทุนแฝงด้านการเลี้ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลของไทย

โดยคุณสมบัติเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้

?? ต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่จดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)

?? เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร ต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสถาบันที่สังกัด

กรณีเป็นเกษตรกรอิสระให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่เป็นผู้รับรองได้

?? เป็นลูกค้าปกติของธกส. หรือเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ธกส.สอบสวนและขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าได้ (ธกส.เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม)

?? สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี 037-452590 ในวันและเวลาราชการ นะคะ

** อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งใน link https://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/176/111729 นะคะ

** หรือเข้าไลน์กลุ่มเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

     ได้ที่ ??LINE@ “COASTALCARES” (ID: 281jxxaj) หรือ scan Qr Code

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

#กรมประมงห่วงใยเกษตรกรไทย #COASTALCARES #คชก64 #ลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล #เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล #เกษตรกรไทย #ชายฝั่ง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com