โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-19  |   ข่าววันที่: 2021-07-19 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ได้ที่ LINE@COASTALCARES

smiley คู่มือโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 smiley Download >>>  pdf 

 

สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ และพลาสติก Polyethylene (PE)

yes เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการแล้ววันนี้ (หมดเขต 15 ก.ย. 64) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 0 2561 3997 , 0 2940 6295

คุณสมบัติและเงื่อนไขของบริษัทฯ 

  ระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) Download >>>  infographic 

  ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ Download >>>  infographic 

  พลาสติก Polyethylene (PE) Download >>>  infographic 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบริษัทฯ

คชก.64-01 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ  Download >>>  pdf 

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  Download >>>  pdf    

หนังสือมอบอำนาจ  Download >>> word  หรือ pdf 

 

สำหรับเกษตรกร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเกษตรกร

คชก.64-02 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกร  Download >>>  pdf 

คชก.64-03 หนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร  Download >>>  pdf 

คชก.64-04 แผนการใช้เงิน  Download >>> word  หรือ pdf 

คชก.64-05 แผนผังโครงสร้างฟาร์มของสถานประกอบกิจการ  Download >>> word  หรือ pdf 

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  Download >>>  pdf  

สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ Download >>>  pdf 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

คชก.64-06 แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ       

คชก.64-07 แบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งทะเลโครงการฯ       

คชก.64-08 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน     

คชก.64-09 แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน โครงการฯ ประจำเดือน       

คชก.64-10 ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ         

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com