โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ได้ที่ LINE@COASTALCARES

smiley คู่มือโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 smiley Download >>>  pdf 

 

สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)

ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ และพลาสติก Polyethylene (PE)

yes เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการแล้ววันนี้ (หมดเขต 15 ก.ย. 64) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 0 2561 3997 , 0 2940 6295

คุณสมบัติและเงื่อนไขของบริษัทฯ 

  ระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) Download >>>  infographic 

  ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ Download >>>  infographic 

  พลาสติก Polyethylene (PE) Download >>>  infographic 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบริษัทฯ

คชก.64-01 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ  Download >>>  pdf 

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  Download >>>  pdf    

หนังสือมอบอำนาจ  Download >>> word  หรือ pdf 

 

สำหรับเกษตรกร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเกษตรกร

คชก.64-02 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับเกษตรกร  Download >>>  pdf 

คชก.64-03 หนังสือรับรองสมาชิกภาพของเกษตรกร  Download >>>  pdf 

คชก.64-04 แผนการใช้เงิน  Download >>> word  หรือ pdf 

คชก.64-05 แผนผังโครงสร้างฟาร์มของสถานประกอบกิจการ  Download >>> word  หรือ pdf 

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  Download >>>  pdf  

สำหรับเจ้าหน้าที่

โครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ Download >>>  pdf 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่

คชก.64-06 แบบสรุปรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ       

คชก.64-07 แบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งทะเลโครงการฯ       

คชก.64-08 รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน     

คชก.64-09 แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงิน โครงการฯ ประจำเดือน       

คชก.64-10 ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ         

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 5 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65   131   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี 9 มิ.ย. 2565   83  เฝ้าระวคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 22 ก.ค. 65   78  ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำรของเกษตรกรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ...  77  ฟื้นฟูผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำของไทย 22 ก.ค. 65   73  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ...  69  กิจกรรมจัดระบบสัตว์น้ำควบคุม 20 ก.ค. 2565   66  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   66  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   46  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระช...  45


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ