ผอ.กคพ. หมอบหมายให้นายสรายุทธ กรจนารัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หน่องเต่า ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผอ.กคพ. หมอบหมายให้นายสรายุทธ กรจนารัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หน่องเต่า ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754