ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกรอบแผนแม่บท อพ.สธ กรมประมง ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นประธานการประชุม

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำกรอบแผนแม่บท อพ.สธ กรมประมง ระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นประธานการประชุม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754