หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการปะระชุมดังกล่าวได้เข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754