เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    dof.royalfish@gmail.com   02 558 0217 สายภายใน 14707 02 579 7754 สายภายใน 14701   02 558 0217 02 579 7754