แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 เผยเเพร่: 2019-01-24  |   ข่าววันที่: 2019-01-24 |  อ่าน: 268 ครั้ง
 

แจ้งหน่วยงานดาวน์โหลดข้อมูลแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

        ด้วยกลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะประสงค์แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารแผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสำนักราชเลขาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทั้งในการดำเนินงานโครงการฯ

       ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

>>>กดดาวน์โหลดที่นี่<<<

หรือ Scan qr code

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แผนปฏิบัติการและพื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (788)  เอกสารอนุมัติฝึกอบรมบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ 2562.. (643) ดาวน์โหลดเอกสาร งบประมาณลงรายกองและโครงการ-เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2563 (โครงสร้างเดิม).. (511) ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ.. (450) คู่มือปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 .. (436) เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านท่าแร่ และโครงกา.. (420) วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ กพฉ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้.. (410) ระบบรายงาน E-FARMER.. (385) กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ จัดการประชุมนโยบายการพัฒนาประมง สืบสาน รักษาและต่อยอด การเพิ่มคุณค่าสัตว์น้ำในพระราชดำริให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิ.. (359) ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เดินทางเข้าติดตามการดำเ.. (356)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคร.)     ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900