ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ 

แบนเนอร์


ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ

ทำเนียบหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายวิสุทธิ์  ศรีชุมพวง พ.ศ. 2535
2 นายสละ  วิไลแก้ว พ.ศ. 2535 - 2536
3 นายสุวิทย์  คชสิงห์ พ.ศ. 2536 - 2539
4 นายนรินทร์  มีวงศ์ พ.ศ. 2539 - 2540
5 นายไพศาล  สุขปุณพันธ์ พ.ศ. 2540 - 2541
6 นายแสน  ศรีงาม พ.ศ. 2541
7 นายอนันต์  แก้วเขียว พ.ศ. 2541 - 2542
8 นายโสภณ  ทองดี พ.ศ. 2542
9 นายสุวิทย์  คชสิงห์ พ.ศ. 2542
10 นายสว่าง  สุขเจริญ พ.ศ. 2542
11 นายสมพงษ์  ทองใส พ.ศ. 2542 - 2543
12 นายโสภณ  ทองดี พ.ศ. 2543 - 2546
13 นายโสภาพ  ดีบ้านโสก พ.ศ. 2546 -2547
14 นายไพศาล  สุขปุณพันธ์ พ.ศ. 2547 - 2551
15 นายสมบุญ  ธัญญาผล พ.ศ. 2551 - 2552
16 นายสมชาย  แสงกลัด พ.ศ. 2552 - 2553
17 นายยุคล  เหมบัญฑิต พ.ศ. 2553 - 2553
18 นางสาวศิริ  วัดสว่าง พ.ศ. 2553 - 2560
19 นายสุธีร์ ศรีเพชร พ.ศ. 2560 - 2561
20 นายกฤษณะ  อัครพัฒน์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!