ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 16:30 น. สถานที่ : ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมง


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 16:30 น. สถานที่ : ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงรอบปีการประมง 2565 - 2566 ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางในการดำเนินการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงอย่างถูกต้องและรอบคอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!