งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565 วันที่ 18 กันยายน 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ในงาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานคูคลองน้ำใสฯ ซึ่งการจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์ปลาสวยงามในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชม ได้รู้จักปลาสวยงามที่เกษตรกรของไทยได้เพาะเลี้ยงและมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาหมอมาลาวี โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมหารือ เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน...  292   การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  187  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  170  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่จำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ   155  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๕   149  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้...  143  ประชุมเรื่องขอการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ   142  การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๕   133  รางวัลเลื่องลือขยายผล “ระดับดีเด่น” ในผลงาน “ห้วยถ้ำมด-หนองพัง แหล่งน้ำฝั่งโขง เ...  119  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ