“คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากโครงการทั่วประเทศ

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


“คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากโครงการทั่วประเทศ กรมประมง...สานต่อ “โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” 
จัดเต็ม!! ติวเข้มคณะกรรมการธนาคารฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จบึงหนองบัว มุ่งต่อยอดขยายผลดำเนินการในแหล่งน้ำอื่นทั่วประเทศ  
 
          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากโครงการทั่วประเทศ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
          นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานสัมมนาฯ ว่า...โครงการ “ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม” เป็นนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้ เป็นธนาคารสัตว์น้ำชุมชน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ชุมชน ได้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้-ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชน...

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,386   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  213  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  194  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   178  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  155  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   154  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  148  งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565    143  วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96   135  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ณ อ่างเก็บน้...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ