ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม และแหล่งน้ำห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม และแหล่งน้ำห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ดร.มาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ  ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับ นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนมประมง น.ส.ศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม  น.ส.ปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร นายสง่า คำพันธ์ นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวสันต์ ตรุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอของจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม และแหล่งน้ำห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการประจำแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,371   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  213  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  208  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  192  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   178  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  155  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   154  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  148  งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565    143  วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ