ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่11 (11th FAO-COFI Sub-Comimittee onAquaculture: AQ)

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่11 (11th FAO-COFI Sub-Comimittee onAquaculture: AQ) วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 

   นายประพันธ์? ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง  พร้อมด้วย นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นางสุทธินี ลิ้มธรรมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นางสาวกาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  และนายบุรฉัตร จันทการนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนประเทศไทย  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ? ครั้งที่11 (11th FAO-COFI Sub-Comimittee onAquaculture: AQ)
จัดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting

   ซึ่งเป็นการประชุมระดับสากลเพื่อนำเสนอและให้ความเห็นต่อกิจกรรมของ FAO ด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน มีกำหนดจัดประชุมทุก 2 ปี โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก FAO ที่มีความเข้มแข็งในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนให้ความสำคัญในการส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

   โดยในวันแรกของการประชุมฯ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ได้แสดงท่าทีในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการตรวจวิเคราะห์แอนตี้ไบโอติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจวัดยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโตรฟูแรนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมท่าทีไทยสำหรับประเด็นสำคัญอื่นๆ ในตลอดช่วงการประชุมฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   442   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  363  ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปา...  292  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  231  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  207  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   175  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  173  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  164  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ